Niby wakacje, a szkoły ze wsparciem

Nowy sprzęt z unijnym dofinansowaniem! Od 1 września trzy szkoły z Powiatu Krakowskiego będą mogły korzystać z kolejnego nowego sprzętu. Zobacz które!

W czwartek, 15 lipca władze powiatu przekazały sprzęt dla szkół powiatowych za ponad 72 tys. zł. Wszystko po to, by zapobiec ewentualnym problemom w razie nauki zdalnej i jednocześnie zapewnić uczniom możliwość nauki i rozwoju.

Sprzęt dostali dyrektorzy:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
  • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Skawinie,
  • Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie.

Zakup przez Powiat Krakowski został zrobiony w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa  Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fot. FB Powiat Krakowski 

Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.