Gminy Skała i Wielka Wieś już niedługo pochwalą się pierwszymi samorządowymi żłobkami.

W miesiącu wrześniu 2019r. rozpocznie swoją działalność pierwszy Żłobek Samorządowy w Gminie Wielka Wieś. Żłobek będzie mieścił się przy ul. Św. Faustyny 5 w Modlniczce. Zapewni on miejsca dla 24 dzieci z terenu gminy Wielka Wieś  i będzie otwarty w godzinach od godz. 6:30 do 16:30. Rekrutacja do skalskiego żłobka rozpocznie się w październiku, a placówka zacznie funkcjonować i przyjmować dzieci od początku stycznia przyszłego roku. Będzie to maks. 30 dzieci ,żłobek będzie się mieścił w salach rozbudowywanego przedszkola w Skale. 

Żłobki powstaną dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch Plus. Gmina Wielka Wieś  otrzymała na ten cel niespełna 380 tys. zł. Dużo więcej udało się „wywalczyć” gminie Skała która otrzymała aż 900 tyś zł . To największa w województwie dotacja – mówi Krzysztof Wójtowicz  Wójt Gminy Skała.

Ze świadczeń żłobków będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie poszczególnych gmin  w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r. ż. Do rekrutacji na wolne miejsca opieki w żłobku będą mogli przystąpić rodzic/opiekunowie prawni dziecka, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, lub są osobą bezrobotną aktywnie poszukującą pracy, bądź pracującą.

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.