Mieszkańcy gminy Czernichów walczą o obniżenie opłat za śmieci. Czy inni pójdą ich śladem?

Mieszkańcy Gminy Czernichów  zawiązali  Komitet, który wystąpił z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, zgłaszając projekt uchwały o obniżeniu opłat za wywóz śmieci.  Udało się zebrać ponad 1800 podpisów – postulat obniżki cen wywozu śmieci poparł co 6 mieszkaniec gminy Czernichów. 

 

O sprawie gigantycznej podwyżki opłat za wywóz śmieci w Czernichowie pisaliśmy wielokrotnie. 5 sierpnia w artykule „Najbiedniejsza gmina w powiecie krakowskim płaci najwięcej za śmieci”  pisaliśmy: Gmina Czernichów bo o niej mowa może „pochwalić sie” niechlubnym tytułem najbiedniejszej gminy powiatu krakowskiego. Wg informacji GUS dochód samorządu na jednego mieszkańca  to niecałe 2677 zł . Dla porównania w Wielkiej Wsi jest to ponad 4333 zł na mieszkańca, a w Zabierzowie ponad 3700 zł. Tak niski dochód plasuje Czernichów na dalekim bo  90 miejscu w rankingu   dochodów  gmin województwa małopolskiej  i na 1354 miejscu  w Polsce ( na 2500 gmin ).

Tym dziwniejsze okazały się informacje płynące z Czernichowa o wysokości opłat za wywóz śmieci. Najpierw nieśmiało pojawiały się przecieki o planowanej podwyżce , początkowo  o kilkanaście procent, potem o kilkadziesiąt aż w końcu w maju po wyłonieniu w przetargu firmy zajmującej się wywozem mieszkańcy poznali nowe stawki. Wzrost cen wyniósł 155 %. Mieszkańcy gminy po pierwszym szoku zaczęli szybko przeliczać wysokość stawek – przy 4 osobowej rodzinie wzrost opłat wyniósł ponad 190 % . Dla 5-osobowej rodziny wydatki wzrosły o ponad 230 %. Takie stawki zaczynają obowiązywać już od 1 sierpnia.Gmina podwyżki tłumaczy warunkami przetargu, wzrostem kosztów obsługi , paliwa, wynagrodzeń wreszcie pojawiają się głosy o zmowie cenowe firm startujących w przetargach. .Nie przekonuje to jednak mieszkańców. Większość oskarża władze gminy o  źle przygotowany przetarg, brak woli negocjowania ceny,  wreszcie o niegospodarność. Fora dyskusyjne pełne są wyrzutów kierowanych do radnych gminy oraz wójta. Władze bronią się i przedstawiają wyliczenia  – „Firma ta ( do wywozu śmieci  – red. ) każdorazowo była wybierana w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargu ogłoszonym w marcu tego roku jako jedyny wykonawca usługi złożyła swoją ofertę. Po jego unieważnieniu, w kolejnym przetargu ogłoszonym w maju, pomimo rozesłanego zaproszenia do innych firm, również nie było innych ofert. Koszt usługi stanowi kwotę 3 486 240,00 zł. Stawki opłat muszą pokrywać koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz administracyjne koszty obsługi.

     Teraz mieszkańcy powiedzieli dość. Żądają obniżenia opłat za wywóz śmieci z obecnych 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odbiór śmieci segregowanych raz w miesiącu  do 16 zł. 6 września 2019 w Urzędzie gminy Czernichów złożony został projekt uchwały  zmieniający wysokość obowiązującej od sierpnia tego roku opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Zgłoszony projekt uchwały ma być rozpatrzony na sesji rady wyznaczonej na 30 września 2019r. Pytanie czy 30 września władze gminy będą gotowe do przedstawienia pomysłu jak ulżyć mieszkańcom? Radny gminy Czernichów ( prosząc o zachowanie anonimowości) zasugerował ,iż gmina nie ma w kasie pieniędzy aby dopłacić mieszkańcom do wywozu śmieci :

Gmina postawiła na wydatki, które promują wójta ( Szymon Łytek  – red.)  a reszta to wydatki sztywne. Płacimy za rożne święta, obchody, gazetki. Wójt się promuje ale to wszystko kosztuje i drenuje kasę gminy. Teraz kiedy okazało się że płacimy najwięcej w powiecie krakowskim i pewnie w całej Małopolsce za śmieci, wszyscy w urzędzie zaczęli się zastanawiać się jak do tego doszło i co z tym zrobić. Mieszkańcy nie odpuszczą, tego na przeczekanie nie  da się załatwić bo każdy co miesiąc na swoim koncie widzi skutki tych podwyżek” – mówi radny. I dodaje:”  Nie da logicznie wytłumaczyć dlaczego u nas ludzie płaca 23 zł a w sąsiedniej gminie 16″

     Rzeczywiście. W sąsiednich gminach płacą mniej –  w gm. Liszki wprowadzono stawki 21 zł za segregowane i 42 zł za nieselekcjonowane, w gm. Zabierzów odpowiednio 16 zł i 38 zł, Skawina – 15 zł i 30 zł, Zielonki 24 zł – odbiór co 2 tygodnie z domów jednorodzinnych, 37 zł za niesegregowane oraz 32 zł co tydzień z zabudowy wielorodzinnej i 45 zł za nieposegregowane.

   Samorządowiec, mieszkaniec  gminy Czernichów Marian Paszcza widzi potencjał do obniżki opłat za wywóz śmieci ale zastrzega że wymaga to kompleksowego podejścia do problemu:

To bardzo skomplikowane zagadnienie. Koszty odbioru odpadów wynikają z wielu czynników. Na część z nich samorząd gminny nie ma żadnego wpływu i te składniki kosztów będą zapewne rosły . Problemem jest częstotliwość odbioru 1 raz w miesiącu. Zgłaszałem jako radny, były tez wnioski grup mieszkańców aby przynajmniej w sezonie letnim zwiększona została częstotliwość odbioru do 1 raz na 2 tygodnie. Co może gmina ? Uszczelnić system – nie wszyscy mają umowy, deklaracje podają mniejsza ilość osób. Problemem jest obsługa małych podmiotów gospodarczych , kontrola oddzielnych umów. Sklepy, warsztaty samochodowe, firmy remontowe. Część odpadów ląduje w lasach a część jest przemycana w ramach obsługi gospodarstw co powoduje moim zdaniem istotne zwiększenie strumienia odpadów a w konsekwencji zwiększenie kosztów a następnie stawki przypadającej na mieszkańca.Czy gmina może działać na rzecz zmniejszenia strumienia odpadów ? Przy rzetelnej kalkulacji obniżałoby to koszty. Wydaje się że dość duża rezerwa tkwi w zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych – kompostowanie. Musiały istnieć system ulg ( obniżki opłat) dla zagospodarowujących te odpady we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.