Wręczono Nagrody Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego

Gala 2018

W czwartek, 19 kwietnia 2018 roku w Dworze w Tomaszowicach odbyła się piąta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego. W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Duda, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz zaproszeni goście. Uroczystą galę otworzyli gospodarze – starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, którzy serdecznie przywitali wszystkich gości. Głos zabrał również wojewoda Piotr Ćwik, który pogratulował wszystkim nominowanym do nagród osiągniętych sukcesów.

Zgodnie z Uchwałą nr 55/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 roku nagrody przyznano w kilku kategoriach:

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe „Młody Talent”:

 • Kacper Morawski
 • Jakub Sraga
 • Wiktoria Tylek

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

 • Monika Nowak
 • Michał Kwiatek
 • Szymon Tracz

Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

 • Anna Nowak
 • Michał Styrylski
 • Jan Majka
 • Adrianna Kąkol
 • Jakub Szostak

Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii „trener i działacz”:

 • Tadeusz Gątkiewicz – nagroda główna
 • Roman Styrylski
 • Henryk Piwowar
 • Wojciech Ankowski

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo
 • Zespół Muzyczny „Sokoły”
 • Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Katarzyna Nogieć
 • Anna Dijuk-Bujok

Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 • Grażyna Skotnicka
 • Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2018 Starosty Krakowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku nagrody dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej otrzymały:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
 • Fundacja im. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Uroczystą galę od strony muzycznej uświetniła Megitza z zespołem.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie – http://powiat.krakow.pl/2018/04/nagrody2018/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.