Nowoczesne zaplecze turystyki i rekreacji w Iwanowicach

     Gmina Iwanowice podpisała umowę z firmą Color-Sport Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z Bierunia na budowę nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w Iwanowicach Włościańskich (obok parkingu przy kościele). Wartość zadania wyniesie 850 000 zł w tym dofinansowanie unijne w ramach MRPO to kwota 539 934,62 zł. Planowane ukończenie inwestycji to koniec lipca br. Projekt obejmuje m.in. wybudowanie trzech stref zabawowych (dla malucha, dla dzieci powyżej 4 roku życia oraz dla dzieci starszych – urządzenia do ćwiczeń równowagi), strefę fitness, dwie altany, zieleń urządzoną z tabliczkami oznaczeń gatunków, ścieżki utwardzone z tłucznia z obrzeżami betonowymi, kosze, ławki, stojaki na rowery, oświetlenie, WC. Obecnie trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem dwóch placów znajdujących się przy wjeździe na parking wraz z ogrodzeniem od strony drogi wojewódzkiej. Obok prezentujemy mapę projektową wraz z opisem oraz przykładowe rozwiązania architektoniczne i urządzenia, które będą wbudowane.

Źródło: Gmina Iwanowice – http://iwanowice.pl/aktualnosci/1996/nowoczesne-zaplecze-turystyki-i-rekreacji-w-iwanowicach

Komentarze