Nowe inwestycje w Słomnikach

Wraz z nadchodzącą wiosną ruszają nowe inwestycje w gminie Słomniki. W 2018 r. przeznaczono na nie ponad 14 mln zł, co stanowi aż 22,6% wydatków ogólnych. W marcu rozstrzygnięto m.in. przetarg na przebudowę parkingu stacji PKP Słomniki Miasto.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto 2 przetargi poprawiające infrastrukturę drogową i strefę parkingową w naszej gminie. Wkrótce ruszy inwestycja, dzięki której powstanie wygodny parking przy stacji PKP Słomniki Miasto, z której chętnie korzystają mieszkańcy dojeżdżający pociągiem do Krakowa czy Miechowa.

Przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, utwardzenie miejsc postojowych dla rowerów wraz z podbudową oraz montaż stojaków na rowery, wykonanie nawierzchni dojazdowej i placu manewrowego, kanalizacji deszczowej, słupów oświetleniowych. Prace wykona Firma Inżynieryjna System Bud Grzegorz Nowak, Ostrów 100, 32-112 Klimontów. Koszt inwestycji to ok. 460 tys. zł. Parking ma być gotowy do końca listopada br.

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Gminy Słomniki w 2018 r.

Rozstrzygnięto przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych; prace mają być wykonane do końca maja br. Inwestycje wykonają dwie firmy: Firma Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska, Wilków 84, 32-010 Luborzyca oraz Walkor Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce. Koszt inwestycji to 40.098,00 zł

Rozpoczęła się budowa drogi gminnej w Wężerowie przez Strefę Aktywności Gospodarczej.

Projekt zakłada budowę jezdni dwupasmowej, dwukierunkowej z jednostronnym chodnikiem. W ramach inwestycji przebudowana będzie część drogi powiatowej nr 2162K – poszerzona zostanie jezdnia do 6 m, przebudowany będzie przepust drogowy przy drodze krajowej nr 7. Koszt budowy drogi wynosi ponad 3 mln zł. Przetarg na jej wykonanie wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycja zostanie sfinansowana aż w 75% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont dróg gminnych:

  • „Waganowice – Starodroże”
  • „Kępa za mostem”
  • „Zaborze od sołtysa”
  • „Zagaje Smrokowskie za młynem”
  • „Trątnowice – centrum – boisko”
  • „Polanowice – Kolonia”.

Źródło: UMiG Słomniki

http://www.slomniki.pl/index.php/inwestycje/1405-ruszaja-nowe-inwestycje

Komentarze