Kto truje mieszkańców Skawiny ?

Od czerwca br. na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Pierwsze tygodnie funkcjonowania stacji pozwoliły stwierdzić niepokojące odczyty, które stanowiły podstawę do wystąpień do instytucji o podjęcie dalszych kroków leżących w ich uprawnieniach.

Na uruchomionej przez  Urząd Gminy Skawina  stacji na ul. Piłsudskiego ( teren byłej Huty Aluminium) zauważono występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych, bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji monitoringowej tj. 30000 [ppb]. Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca br. Niepokojący jest również wysoki poziom stężeń formaldehydu.

Poproszono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  o interwencję i przeprowadzenie badań kontrolnych na terenie byłej Huty Aluminium.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie – jako instytucje odpowiedzialne za wydawania pozwoleń na emisję pyłów i gazów oraz pozwoleń zintegrowanych – poproszono o uwzględnienie odczytów ze stacji pomiarowej przy analizie wpływu emisji z zakładów przemysłowych ubiegających się o zmianę lub wydanie decyzji, na stan jakości powietrza na terenie Skawiny i uciążliwości dla mieszkańców Gminy Skawina.

Informacje o kolejnych krokach podjętych przez ww. instytucje będziemy przedstawiać na bieżąco.

Źródło : UG Skawina

Foto: Pixabay 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.