UWAGA. Bakterie Coli w wodzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy coli, dostarczanej z przepompowni Minoga w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Skała, Grodzisko, Minoga, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Stoki, Gołyszyn, Poręba Laskowska, Laski Dworskie (Gm. Gołcza), wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi!!!

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 22 sierpnia 2019 r. (data wpływu sprawozdania: 12 września 2019 r.) z przepompowni Minoga stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli w ilości 4 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Burmistrz Miasta i Gminy Skała jakozarządzający przepompownią Minoga został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.