Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie

Największy obecnie trwający projekt edukacyjny Powiatu Wielickiego jest realizowany od prawie dwóch lat w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Projekt o wartości ponad 3,3 mln złotych zyskuje doskonałe oceny zarówno wśród uczniów objętych wsparciem, jak i przyszłych pracodawców.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” obejmuje trzy szkoły, w tym: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (prowadzoną przez Powiat Wielicki) oraz dwie szkoły występujące w roli partnerów – prowadzone przez Gminę Niepołomice: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Jest to największe i najbardziej wymagające z działań wspierających kształcenie zawodowe, które z dofinansowaniem środków unijnych realizuje Powiat Wielicki.

Na projekt składają się cztery zasadnicze rodzaje działań: organizacja kursów zawodowych (zarówno kończących się kompetencjami, jak dających bardzo konkretne i poszukiwane na rynku kwalifikacje), organizacja płatnych wakacyjnych staży dla uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych. Dodatkowo ponad 400 tyś. zł wydano dotychczas na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w szkołach realizujących projekt (kolejne zakupy będą realizowane w roku 2019).

Udział w projekcie może wziąć udział każdy z uczniów szkół objętych projektem, a rekrutacja jest prowadzona na każdą formę wsparcia oddzielenie. Uczniowie planujący dopiero rozpocząć naukę np. w PCKZIU w Wieliczce od września 2019 roku także będą mogli być objęci wsparciem – bowiem działania projektu zakończą się dopiero w lutym 2020 roku.

Projekt w liczbach:

– do końca 2018 roku przedstawiono do rozliczenia wydatki kwalifikowane o łącznej wartości 2 065 544,21 zł,
– łącznie w działaniach projektu wzięło udział 936 osób, w tym praktycznie wszystkie wielokrotnie w różnych rodzajach zajęć,
– rekordzistka ukończyła 15 różnych kursów zawodowych w ciągu 2 lat, natomiast ponad 100 osób ukończyło co najmniej 8 kursów,
– 185 osób wzięło dotychczas udział w płatnych miesięcznych stażach otrzymując po 1500 zł, co oznacza, iż na koszty organizacji staży wydano już blisko 0,5 mln złotych (wypłata stypendium i koszty organizacji u przedsiębiorców),
– w projekcie oferowanych jest ponad 120 różnego rodzaju kursów zawodowych, w tym wiele kończących się uprawnieniami zawodowymi,
– 411 osób wzięło udział w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych w szkołach biorących udział w projekcie, a 156 w zajęciach doradztwa zawodowego,
– 150 uczniów i uczennic uzyskało dotychczas kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kat. „B”, uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, uprawnienia wychowawców kolonii, uprawnienia elektryczne SEP do 1 KV oraz… uprawnienia zawodowe barmana,
– chętniej w projekcie biorą udział uczennice, stanowią one ponad 59% objętych wsparciem uczniów.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

(PŁ)

Źródło: www.powiatwielicki.pl/aktualnosci,4150,ksztalcenie-zawodowe-na-wysokim-poziomie.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.