Raport UJ – W Skawinie drastyczny wzrost zachorowań na raka.

Władze Skawiny zleciły opracowanie raportu dotyczącego umieralności i zachorowań mieszkańców Gminy Skawina w latach 2008-2018.

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gmina Skawina zleciła Pani dr hab. Agnieszce Pac oraz Pani dr Elżbiecie Sochackiej – Tatara, opracowanie „Raportu z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2018”. Publikacja, którą znajdą Państwo na dole artykułu to reakcja Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, czy życie blisko zakładów przemysłowych ma większy wpływ na zdrowie niż w pozostałych częściach miasta i gminy. Autorki raportu próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy w Skawinie jest większa umieralność na choroby nowotworowe niż w Małopolsce i Polsce.

W raporcie skoncentrowano się przede wszystkim na przeanalizowaniu pięciu obszarów Gminy Skawina z podziałem na te znajdujące się na obszarach gospodarczych oraz poza nimi: – Analizując dane należy pamiętać o stosunkowo małej populacji, na podstawie której obliczane są poszczególne wskaźniki wykorzystane w niniejszym opracowaniu. Duże różnice pomiędzy poszczególnymi latami, w przypadku chorób o niezbyt dużej częstości występowania w dużej mierze wynikają z niewielkiej liczby osób zameldowanych na terenach przemysłowych (Kopanka – około 900 osób, rejon przemysłowy Skawiny – około 2100 osób) stąd nawet pojedynczy przypadek odnotowany na tym terenie powoduje wysoki wzrost wartości wyliczanych współczynników – podkreśla jedna z autorek raportu, dr hab. Agnieszka Pac.

Z raportu wynika, że w Gminie Skawina przez prawie wszystkie analizowane lata (wyjątkiem jest 2011 rok) współczynnik umieralności był niższy niż w Polsce. W większości przypadków było także lepiej niż w Małopolsce (oprócz 2010, 2011 i 2016 roku). W 2011 roku w Kopance był największy współczynnik umieralności w całej gminie, a w latach 2015-2018 najniższy.

Autorki w opracowaniu wzięły także pod lupę stan zdrowia mieszkańców. Skupiono się na obszarze, w którym żyją oraz jego odległości od strefy gospodarczej. Z raportu wynika, że dolegliwości układu oddechowego najrzadziej zgłaszają mieszkańcy Kopanki oraz Skawiny – obszar przemysłowy. W całej gminie liczba chorób układu trawiennego, moczowego i oddechowego jest niższa w Polsce i Małopolsce. Wzrosła za to ilość wykrywanych nowotworów oraz chorób układu krążenia. Dr hab. A. Pac w publikacji podkreśla, że rosnące statystyki dotyczące problemów z tarczycą, czy częstsze niż w 2008 roku wykrycia nowotworów lub chorób układu krążenia to efekt starzejącego się społeczeństwa oraz lepszego dostępu do pomocy medycznej niż dawniej.

Poprosiliśmy o komentarz oraz przyjrzenie się wynikom raportu prof. dr hab. inż. Michała Krzyżanowskiego z Akademii Górniczo Hutniczej: – Analiza opisowa przedstawiona w raporcie nie jest w stanie potwierdzić lub wykluczyć ewentualnych związków stanu zdrowia mieszkańców gminy z bliskością przemysłu i zanieczyszczeniem środowiska. Nawet przy wykryciu ewentualnych różnic w poziomie lub trendach chorobowości w różnych częściach gminy, brak danych o innych, poza wiekiem, czynników wpływających na stan zdrowia (takich jak palenie tytoniu, wykształcenie), uniemożliwia ocenę wkładu środowiska w te zróżnicowanie. Dla właściwego zbadania tej hipotezy potrzebne byłoby dysponowanie odpowiednimi danymi i zastosowanie metod epidemiologii analitycznej.

Profesor Krzyżanowski podzielił się z Gminą Skawina swoimi wskazówkami dotyczącymi metodologii badania oraz tego, jakie kroki należy podjąć, by dało ono pełniejszy i wiarygodniejszy obraz sytuacji. Wyniki raportu zostały rozesłane do instytucji mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Skawinie. Władze gminy czekają na ewentualne opinie tych jednostek. O komentarz do raportu poprosiliśmy też wojewódzkich konsultantów medycznych oraz członków Rady Naukowej w zakresie badań środowiska i jakości powietrza, organu doradczego Burmistrza. Po zebraniu  opinii i komentarzy zostanie podjęta decyzja o zakresie kolejnych opracowań.

Raport „Raport z analizy przestrzennego zróżnicowania chorobowości oraz umieralności mieszkańców gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych na podstawie danych statystycznych ogólnodostępnych oraz uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2018” wysłano do:

1. Wojewody Małopolski
2. Małopolskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
3. Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
4. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
5. Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie
6. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
7. Ministra Zdrowia
8. Wojewódzkich Konsultantów Medycznych
9. Rady Naukowej w zakresie badań środowiska i jakości powietrza

 

 

 

źródło: gminaskawina.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.