Pierwsi małopolscy policjanci z kamerkami na patrolach

Sądecka Policja idzie z duchem czasu. Od dziś będzie można spotkać funkcjonariuszy z kamerami osobistymi przy mundurze, które będą rejestrowały obraz i dźwięk z przebiegu interwencji.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jako pierwsza jednostka w garnizonie małopolskim otrzymała do użytkowania kamery nasobne (110 sztuk), bo tak fachowo nazywa się ten sprzęt. Po wdrożeniu systemu ich obsługi urządzenia trafiły do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji i od dzisiaj będą używane w codziennej służbie.

Głównym celem wykorzystywania kamer jest transparentność policyjnych działań oraz ochrona obywateli, ale także ochrona prawna dla samych funkcjonariuszy. Zarejestrowany materiał audio-wideo będzie można wykorzystać np. jako dowód w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia czy dyscyplinarnych.

Nowoczesne kamery osobiste zostały zakupione przez Komendę Główną Policji. Kolejną jednostką w Małopolsce przewidzianą do wyposażenia w te rejestratory jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Docelowo – zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020 – wszystkie komendy miejskie i powiatowe w całym kraju zostaną objęte tym systemem.

Żródło: malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy-sacz-pierwsi-malopolscy-policjanci-z-kamerkami-na-patrolach

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.