Gminy z szansą na zatrudnienie ekodoradcy

Nawet 90% dotacji mogą uzyskać gminy z Małopolski na zatrudnienie ekodoradcy. W środę, 6 marca br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą jak starać się o dofinansowanie na zatrudnienie, a tym samym postawić zdecydowany krok w kierunku poprawy jakości powietrza w danej miejscowości. Udział w spotkaniu można zgłaszać do czwartku, 28 lutego br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jako samorząd województwa małopolskiego dokładamy wszelkich starań, by powietrze, którym oddychamy było z każdym rokiem coraz czystsze. Dzięki pracy ekodoradców zatrudnionym w nowym projekcie pojawi się możliwość ubiegania się o wielomilionowe dotacje, które pozwolą poprawić jakość powietrza w każdej gminie

– mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Wsparcie można uzyskać w ramach europejskiego projektu ELENA (European Local ENergy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), który powstał dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Projekt jest europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanej do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.

Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2 o całkowitej wartości nie mniejszej niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin.

Działania te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.

Koordynator 3-letniego projektu może uzyskać dofinansowanie do 90% kosztów zatrudnienia ekodoradców/doradców energetycznych. W praktyce realizacja płatności odbywa się w trzech etapach:

  • po akceptacji wniosku wypłacane jest 40% kwoty dofinansowania,
  • po 1,5 roku od rozpoczęcia projektu wypłacane jest 30% kwoty dofinansowania,
  • pozostałe 30% dofinansowania wypłacane jest po faktycznej realizacji inwestycji, których obsługa techniczna została dofinansowania w ramach projektu ELENA

Wszystkie szczegóły związane z projektem przedstawi ekspert ds. Energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.30 – 14.30 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa ”Nila” w Krakowie (ul. Wita Stwosza 12, Kraków).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest potwierdzenie udziału w wydarzeniu do czwartku 28 lutego przy pomocy formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem:
https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zaproszenie-elena

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej zostaną przedstawione założenia projektu ELENA oraz warunki ubiegania się o dofinansowanie.

Druga część spotkania ma charakter warsztatowy. Jej celem jest praca nad konkretnymi fiszkami projektowymi zaproponowanymi przez uczestników spotkania..

Poniżej znajduje się program spotkania oraz materiały informacyjne dotyczące funduszu. Ze względu na interaktywny charakter spotkania, wszyscy uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z ich treścią przed spotkaniem oraz przygotowanie wstępnych fiszek projektowych, które będzie można skonsultować na miejscu..

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Pup
tel. 12 63 03 540
e-mail: Aleksandra.Pup@umwm.pl

Źródło: www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/jest-szansa-na-dofinansowanie-zatrudnienia-ekodoradcow-w-malopolskich-gminach

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.