Małopolska wspiera strażaków-ochotników

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego właśnie ogłoszono konkurs dedykowany strażakom-ochotnikom – Bezpieczna Małopolska 2019. Przekazane środki w kwocie 2,3 mln zł pozwolą zapewnić gotowość bojową jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków to ponad 2,3 mln zł. Dzięki temu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będą mogły zaopatrzyć się m.in w sprzęt strażacki czy umundurowanie. Zostaną dofinansowane również kursy pierwszej pomocy, a także samochody strażackie

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 17 kwietnia 2019 roku przez gminy pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

***

Przypomnijmy, że w latach 2015-2018 w ramach zadania przekazano 126 gminom ponad 4,18 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 447 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń specjalistycznych oraz samochodu.

W roku 2018 w ramach tego konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej 22 gminom na zakup 15 lekkich samochodów pożarniczych i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu Bezpieczna Małopolska wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia, zdrowia, środowiska, a także mienia społeczności lokalnej.

Źródło: www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/bezpieczna-malopolska-2019

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.