Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Igołomi

Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się w dniu 8.03.2018r. w Domu u Palucha w Igołomi

Uroczystość inaugurująca Kartę Seniora była wynikiem współpracy i zaangażowania wielu osób i instytucji. Temat Karty Seniora w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce zapoczątkowała Pani Eleonora Kusińska, która jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy Seniorów z terenu naszej gminy.

Następnie Pan Józef Rysak Wójt Gminy na mocy porozumienie nawiązał współpracę z Panem Łukaszem Salwarowskim Prezesem Stowarzyszenia MANKO, Redaktorem Naczelnym Magazynu Głos Seniora. Dzięki podjętej współpracy mieszkańcy naszej gminy którzy ukończyli 60 rok życia będą mogli zostać posiadaczami Ogólnopolskiej Kart Seniora a co za tym idzie będą mogli korzystać ze zniżek w około 1200 punktach w całej Polsce a w przyszłości może i na terenie naszej gminy. Na liście firm honorujących karty są m.in.: sanatoria, ośrodki zdrowotno-medyczne, instytucje kulturalne – kina, teatry i muzea, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony optyczne.Szczegółowy wykaz można znaleźć poniżej www.glosseniora.pl.

Uroczystość zgromadziła wielu Seniorów z naszej Gminy, była okazją do poznania pasji i działań podejmowanych przez Seniorów na terenie kraju. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Alebabki z Igołomi pod przewodnictwem Pana Tomasza Migdała za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Pozyskiwaniem firm z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oferującym zniżki naszym mieszkańcom zajmuje się Pani Katarzyna Ulicka  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Żródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – http://www.igwa.pl/art,942,inauguracja-ogolnopolskiej-karty-seniora

Komentarze