Spotkanie Zarządu Powiatu Krakowskiego

Dnia 19.02.2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Krakowskiego.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział także marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka dyskutowano o możliwościach rozwojowych każdej z małopolskich gmin.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich gości przez pana Starostę Krakowskiego Wojciecha Pałkę, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski, przedstawiając prezentację dotyczącą rozwoju naszej gminy.

Kolejnym punktem spotkania była informacja na temat realizacji projektu „E-usługi” w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” zaprezentowana przez pana Leszka Wojciecha Bastę – Dyrektora Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatu Krakowskiego. Prezentację na temat inwestycji dróg wojewódzkich omówiła Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich pani Marta Maj. W następnej kolejności głos zabrali: Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka w sprawie możliwości wsparcia projektów samorządowych ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w roku 2019. W dalszym etapie spotkania swoje stanowisko w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaprezentował Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich pan Hubert Guz. Ostatnim punktem zebrania była prezentacja Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy.

Źródło: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/o-gminie/aktualnosci/spotkanie-zarzadu-powiatu-krakowskiego/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.