Poszukiwany za niepłacenie alimentów

Komenda Policji w Proszowicach poszukuje Wojciecha Bochenka, ostatnio zamieszkałego w Proszowicach w związku z art. 209 kk  §  1  :  Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Od 1.06.2017 roku, wraz z nowelizacją Kodeksu karnego weszło w życie nowe prawo, dotyczące sankcji dla osób, które uchylają się od płacenia alimentów. I tak, w świetle obowiązujących zasad –każdy dłużnik niewypełniający swojego obowiązku alimentacyjnego  musi liczyć się nie tylko z nałożeniem kary grzywny, ale i ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do lat 2.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.