Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach!

Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach!

  • Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Do rekultywacji gruntów zobowiązany jest każdy właściciel.
  • Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych.
  • W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.
Komentarze

podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.