Zakaz wstępu!

Nadleśnictwo Krzeszowice zdecydowało: zostaje wprowadzony zakaz wstepu do części ich terenu. Której?

O decyzji o czasowym zakazie wstępu do Tenczynskiego Parku Krajobrazowego poinformował zabierzowski Urząd Gminy.

„Informujemy o zarządzeniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice z dnia 27.07.2022 roku w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Tenczynek, oddz. 190-199, 211-215, 224. Zarządzenie to zostało podjęte w związku z wystąpienie znacznych uszkodzeń drzewostanów spowodowany przejściem frontu atmosferycznego w dniu 23.07.2022 r. Ze względów bezpieczeństwa, przebywanie w przedmiotowym obszarze grozi śmiercią lub kalectwem. Planuje się uprzątniecie powalonych drzew do dnia 31.08. br. Integralną cześć zarzadzania stanowi mapa zaznaczonymi obszarami objętymi zakazem wstępu do lasu.”

 

Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.