Wyniki konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ

13 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu krakowskiego zyskało ponad 55 000 zł na społeczne inicjatywy.

Dotacje przyznano w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ, który jest realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Dzięki przyznawanym środkom organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące lokalnych społeczności.

Tegoroczne projekty społeczne, z dotacjami do 3000 zł, będą miały miejsce na terenie następujących gmin: Czernichów, Iwanowice, Krzeszowice, Mogilany, Skała i Sułoszowa. Swój potencjał dzięki dofinansowaniu do 5000 zł rozwiną młode organizacje pozarządowe z terenu gmin: Iwanowice, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skawina i Zielonki.

Grupa nieformalna Fire Team zaprasza młodzież z Czernichowa na „Wędrowne lato korzyści- młodzieżowy obóz ratowniczy”.  W trakcie trwania obozu zaplanowano m.in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, z praktyki i teorii ratownictwa ogólnego i górskiego oraz wędrówki górskie połączone z treningami ogólnorozwojowymi.

Dla seniorów, z miejscowości Przestańsko i Poskwitów w gminie Iwanowice, grupa nieformalna Siwe Głowy Poskwitów przygotowała projekt pt. „Zdrowie w zasięgu ręki – “Siwe Głowy” mogą więcej!” Zaplanowane działania to dwa warsztaty edukacyjne z profilaktyki zdrowia oraz uroginekologicznych problemów osób starszych, trening nordic-walking i seria zajęć rehabilitacyjno- ruchowych, dzięki którym seniorzy nabędą konkretne umiejętności jak dbać lepiej o swoje zdrowie.

Ciekawą propozycję dla dzieci z gminy Krzeszowice ma grupa nieformalna „Wspieramy młodych”. Projekt „Opowieści i legendy mojego regionu” zakłada m.in. pobudzenie zainteresowania dzieci literaturą, rozwój ich wyobraźni i kreatywności, nauczenie współpracy, tolerancji i poszanowania odmienności, przełamywanie własnych barier związanych z publicznymi wystąpieniami poprzez przygotowanie teatrzyku kamishibai w językach polskim i angielskim. Dzieci będą aktywnymi czytelnikami baśni, bajek i opowiadań z różnych stron świata.  Następnie zapoznają się z lokalnymi legendami i opowieściami i na ich podstawie stworzą ilustracje do teatru kamishibai, które zaprezentują swoim rówieśnikom i rodzicom.

W gminie Mogilany już po raz drugi grupa nieformalna Razem Aktywnie zaprosi mieszkańców na „Dzień Pluszowego Misia”. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Gdzie te pszczółki? Gdzie ten miód?”. Projekt będzie pretekstem do podjęcia tematyki istotniej dla społeczności lokalnej, czyli znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Przygotowane zostaną warsztaty edukacyjne, wstawka edukacyjna w lokalnej prasie, wspólne działania mieszkańców podczas sadzenia roślin miododajnych na terenie parku, spotkanie ze strażakami oraz wyjazd edukacyjny do Apilandii – interaktywnego centrum pszczelarstwa.

Mieszkańcy gminy Skała będą mogli skorzystać z dwóch projektów społecznych dofinansowanych z FIO Małopolska Lokalnie -Północ.  Chór Laetus Cantus zaprosi wszystkich na otwartą próbę połączoną z piknikiem muzycznym. Klub Seniora „GROTA”, działający przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, zakupi rzutnik i stworzy m.in. stronę internetową promującą działania Klubu. Projekt  „Okno na świat GROTY” to także „Mała akademia zdrowia”, czyli wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W gminie Sułoszowa grupa nieformalna Sekcja społeczno – kulturalna przy OSP Sułoszowa II zaprosi mieszkańców na imprezę biegową pt. „Kaj lotosz tak raźno?”. Głównym celem projektu ma być propagowanie kultury fizycznej i różnych form integracji sportowej wśród różnych grup wiekowych.

Jak widać, mieszkańcy powiatu krakowskiego mają bardzo różnorodne i ciekawe pomysły na działania społeczne. Również inicjatywy rozwojowe młodych organizacji pozarządowych pokazują, że powiat krakowski ma duży potencjał w zakresie działalności obywatelskiej. Aż siedem z dziewięciu dofinansowanych w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ 2019 projektów na rozwój, będzie realizowane przez młode organizacje pozarządowe z terenu powiatu krakowskiego.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Poskwitowa Wielkiego (gmina Iwanowice) zakupią wyposażenie do swojego pomieszczenia – krzesła i maszyny do szycia. Następnie, nauczą się szyć na maszynie. Efektem projektu będą stylizowane na ludowo sukienki, w których gospodynie będą prezentować się podczas różnych uroczystości.

Kolejnym KGW, które otrzymało wsparcie to Kryspinianki z gminy Liszki, które dzięki dotacji zakupią wyposażenie kuchni niezbędne do przeprowadzania warsztatów kulinarnych oraz przygotowywania i prezentacji dań na pokazach, lub degustacjach.

W temacie tradycji pozostaje także projekt rozwojowy Stowarzyszenia „Barwy Ziemi” z gminy Zielonki. W odnowionej starej wiejskiej chacie z regionu Ojcowskiego Parku Narodowego powstanie mini muzeum starych narzędzi pracy. W muzeum odbywać się będą warsztaty dla dzieci i młodzieży  pt. „Zanim mechanizacja opanowała świat”.

Niebawem powstaną także strony internetowe Stowarzyszenia Zielona Energia Miękini (gmina Krzeszowice) oraz Stowarzyszenia Turkusowa Lama (gmina Michałowice). „Turkusowe MałopoLAMY” przygotują ponadto logo organizacji i wezmą udział w szkoleniu z turkusowego zarządzania organizacjami, aby skuteczne wdrożyć tę efektywną metodę pracy, a w przyszłości propagować ją w społeczności lokalnej.

W gminie Skawina dotację dostały aż dwie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ,,Sygnał” z Radziszowa w ramach projektu „Rytm to podstawa!” doposaży swoją orkiestrę dętą w sprzęt dla perkusistów. Zakup ten pozwoli na pozyskanie nowych członków do orkiestry i poprawi walory artystyczne wykonywanych utworów. Natomiast Stowarzyszenie Dzieci są Ważne, podniesie kompetencje swoich członków w zakresie: pierwszej pomocy, kierowania wypoczynkiem, sensoryki w pracy z dzieckiem i dekoracji balonowych. Ponadto, projekt „My prowadzimy – Dzieci nadają kierunek” dzięki zakupionym materiałom animacyjnym, laptopowi i składanemu stołowi, umożliwi organizacji prowadzenie jeszcze ciekawszych zajęć dla podopiecznych.

 Zapraszamy do korzystania z przygotowanych atrakcji i poznawania lokalnych organizacji.

 

 

 

Źródło:www. powiat.krakow.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *