Większość może przywdziać kamasze

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Krakowskiego w 2024 r. podsumowała tegoroczną pracę związaną z kwalifikacja wojskową. Jak się okazuje, ogromna większość młodych ludzi jest w pełni zdolna do służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Krakowskiego w 2024 roku podsumowała swoją pracę związaną z kwalifikacją wojskową. Z ogólnej liczby 1883 osób, które otrzymały wezwania, aż 1641 młodych ludzi zostało poddanych ocenie lekarskiej. Wynika z niej, że ogromna większość młodych mieszkańców regionu jest w pełni zdolna do służby wojskowej.

Podczas 61 dni pracy Komisja wydała łącznie 1641 orzeczeń, przyznając:

– Kategorię A: 1362 osobom, w tym 97 kobietom. Osoby te zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i mają potencjał do ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim.

– Kategorię B: 45 osobom, w tym 4 kobietom. Osoby te zostały określone jako tymczasowo niezdolne do służby czynnej z powodu schorzeń lub innych przyczyn.

– Kategorię D: 171 osobom, w tym 8 kobietom. Osoby te zostały uznane za niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, jednak mogą być wezwane do służby w przypadku wojny.

– Kategorię E: 63 osobom, w tym 2 kobietom. Osoby te zostały uznane za trwale niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej, w ich przypadku nie ma możliwości odbycia jakiejkolwiek służby wojskowej.

Ogólna liczba osób, które otrzymały wezwania od gmin i podlegały ocenie lekarskiej, wynosiła 1883. Wynik 1641 pozytywnych orzeczeń stanowi imponujące 87 procent wszystkich badanych. W porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost o 6 punktów procentowych pokazuje tendencję do zwiększania się liczby potencjalnych kandydatów do służby wojskowej.

Tak pozytywne rezultaty pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Krakowskiego są dowodem na to, że młodzi ludzie z regionu są zdrowi, sprawni i gotowi do pełnienia obowiązków związanych ze służbą wojskową. Oby ta pozytywna tendencja utrzymała się w kolejnych latach, wspierając siłę obronną kraju i promując wartości patriotyzmu oraz odpowiedzialności.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.