Sukces! Pierwszy przeszczep nerki od dawcy żywego

10 lipca br. w O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dokonano pierwszego w makroregionie małopolsko-podkarpackim przeszczepienia nerki pobranej od dawcy żywego. Pacjenci – rodzeństwo – znieśli zabieg dobrze, a przeszczepiony narząd natychmiast podjął swoje czynność.

Przeszczepienie od dawcy żywego jest efektem ścisłej współpracy trzech klinik uniwersyteckich: chirurgicznej, urologicznej i nefrologicznej. Wpisuje się w ponad 27-letnią tradycję nieprzerwanej i systematycznej aktywności transplantacyjnej ośrodka krakowskiego. Pierwsze przeszczepienie nerki (od dawcy zmarłego) miało miejsce w 1992 r. Od tego czasu przeszczepiono już ich kilkaset. W grudniu 2017 roku Szpital Uniwersytecki uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz zgodę Centrum Organizacyjno-Koordynującego DS. Transplantacji „Poltransplant” na pobieranie i przeszczepianie narządów również od dawców żywych. Wczorajszy udany zabieg zapoczątkował nowy etap w historii ośrodka.

Przeszczepienie nerki od dawcy żywego to optymalna metoda leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Narząd taki funkcjonuje lepiej i dłużej niż narządy pobrane od dawców zmarłych. Jest też wyrazem niezwykłej emocjonalnej więzi między dawcą i biorcą. Stanowi potwierdzenie sprawności oraz doświadczenia transplantologów i całego ośrodka przeszczepowego. To również potwierdzenie ich determinacji, żeby zapewnić chorym dostęp do nowoczesnej i efektywnej formy leczenia.

Całości przedsięwzięcia dokonał zespół złożony z chirurgów, urologów i nefrologów transplantologów. Diagnostykę i przygotowanie obu pacjentów do operacji przeprowadził zespół nefrologów transplantologów z O/K Nefrologii kierowanego przez prof. dr hab. Marek Kuźniewski:  dr med. Ewa Ignacak i prof. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska we współpracy z chirurgiem transplantologiem dr med. Tomaszem Kruszyną. Nerkę pobrał laparoskopowo prof. dr hab. med. Piotr Chłosta, Kierownik O/K Urologii i Onkologii Urologicznej. Przeszczepienie wykonali:  dr med. Tomasz Kruszyna wraz z prof. Piotrem Richterem. Aktywne poszukiwanie, identyfikację dawcy i biorcy oraz całość prac koordynowała mgr Iwona Dymek, pełniąca funkcję koordynatora dawcy żywego w Szpitalu Uniwersyteckim. Ze strony Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii SU w Krakowie, kierowanej przez prof. dr hab. Jerzego Wordliczka, za znieczulenie i prowadzenie okołooperacyjne chorych odpowiedzialni byli: dr med. Jarosław Garlicki i dr med. Renata Zajączkowska.

 

 

 

Źródło: www.su.krakow.pl

Foto: Archiwum SU

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.