Rząska i Szczyglice – skażenie wody bakteriami grupy Coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Rząska w gminie Zabierzów, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Rząska i Szczyglice, wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 7 sierpnia 2019 r. z wodociągu publicznego Rząska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 8 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody). Natomiast nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

 „Woda dla konsumentów miejscowości Rząska i Szczyglice jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 38 w Zabierzowie, zarządzające wodociągiem publicznym Rząska zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia oraz skutecznego powiadomienia konsumentów zaopatrywanych w wodę ze wskazanego wodociągu o stwierdzeniu warunkowej jej przydatności do spożycia i korzystania z wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

 

 

 

źródło: pssekrakow.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.