Protest Tysięcy Miast. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

W piątek 20 września w 139 miastach na świecie odbędzie się Protest Tysięcy Miast. Młodzi ludzie, a wraz z nimi ich rodzice, babcie i dziadkowie także w Polsce mają niepowtarzalną szansę wykrzyczeć politykom swój gniew na bierność, jaką ci przejawiają wobec nadciągającej katastrofy klimatycznej. Ale nie chodzi tylko o złość. W akcji najważniejszy jest nacisk tysięcy ludzi, którego efektem mają być realne zmiany.

Oto 6 postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.

Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Poniżej apel organizatorów:

JEŻELI WCIĄŻ WAHASZ SIĘ, CZY PRZYJŚĆ – PRZECZYTAJ.

Nasze społeczeństwo zdążyło przyzwyczaić się do strajków, które nic nie dawały, do pustych manifestacji, do kolejnych protestów, które nie wywierały na nikim wrażenia.

Jednak jutrzejszy protest będzie czymś zupełnie innym. Czymś większym i głośniejszym niż przeciętny zryw. To początek historycznej mobilizacji całego społeczeństwa. Jutro wyjdziemy na ulicę w ponad 2820 miastach na całym świecie. W ponad 150 krajach na 7 kontynentach.

To jutro będzie ten dzień, w którym zaczniemy zmianę. Nasz wspólny głos dotrze do polityków – nie będą mogli nas zignorować; będzie nas zbyt wiele. To jest ten moment, by się dołączyć, ten moment, kiedy dłużej nie możemy się przyglądać, gdy nasz świat umiera. Nie pozostaniemy bierni, gdy wzywa nas nasz wspólna przyszłość – jutro mamy szansę i możemy już nie dostać kolejnej.

Chodź z nami. Od wschodu do zachodu, od północy aż po Antarktydę (!) walczyć będą ludzie tacy jak my, pełni energii i przełomowej siły, którą daje nam strajk klimatyczny.

Będą z nami nasi rodzice, będą z nami naukowcy, wreszcie – będą z nami nasi nauczyciele. Mamy poparcie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nasz strajk jest ważniejszy niż jeden dzień w szkole, jeden dzień w pracy czy jakimkolwiek innym miejscu. Nasz strajk może realnie coś zmienić.

Dołącz do milionów ludzi w tysiącach miast i zawalcz o naszą wspólną przyszłość!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.