Program ochrony powietrza w Małopolsce. Efekty realizacji .

W latach 2013-2017 na obszarze Małopolski zlikwidowano ponad 27 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Około 2/3 z tej ilości to paleniska zlikwidowane w samym Krakowie (18 tys.). Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe, ale również podłączenie do sieci ciepłowniczej, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe i ogrzewanie elektryczne.

 

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.:

  • Wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
  • Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,
  • Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,
  • Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,
  • Ograniczenie emisji z transportu,
  • Ograniczenie emisji przemysłowej,
  • Edukacja ekologiczna mieszkańców,
  • Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.

Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła ponad 3,5 tys. budynków. Natomiast w ponad 12 tys. obiektów zainstalowane zostały odnawialne źródła energii. Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Liczba inwestycji ograniczających niską emisję przeprowadzonych w Małopolsce w latach 2014-2017

Rodzaj 2017 2016 2015 2014 2013
Likwidacja kotłów na paliwa stałe 10081 7333 4446 3100 2603
Termomodernizacja 771 483 667 925 714
Odnawialne źródła energii 1446 1014 5260 4041 407

Koszty działań

Koszt realizacji w latach 2013-2017 inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 1,2 mld zł, w tym 357 mln zł przeznaczone zostało na likwidację starych kotłów i pieców na paliwa stałe. Pozostałe wydatki obejmowały termomodernizację budynków (443 mln zł), instalację odnawialnych źródeł energii (219 mln zł) oraz rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych (190 mln zł).

Osiągnięte efekty ekologiczne

Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane w Małopolsce pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ponad 900 ton, pyłu PM2,5 o 720 ton oraz benzo(a)pirenu o 450 kg.

 

 

źródło: powietrze.malopolska.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.