Pierwsza Dama została matką chrzestną

Na Placu Zamku Królewskiego w Krakowie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru wojskowego 3. Regionalnej Bazie Logistycznej. Jego matką chrzestną została Pierwsza Dama.

 

 

– Bóg Honor i Ojczyzna to słowa, które na sztandarach armii wolnej, niepodległej, suwerennej Polski wypisane są od wieków, mając swoją wielką moc – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystości. Jak dodał: – Sztandar jednostki wojskowej to zawsze symbol siły, gotowości do walki i obrony Rzeczypospolitej. Prezydent przypomniał też, że bez jednostek logistycznych nie sposób wyobrazić sobie współczesnej obrony, sprawnej służby wojskowej i pola walki oraz dobrego funkcjonowania jednostek liniowych.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała za zaufanie, jakim obdarzono ją i gen. dyw. Dariusza Łukowskiego, wybierając ich na rodziców chrzestnych sztandaru jednostki: – Poczytujemy sobie to za wielki zaszczyt i wyróżnienie, zwłaszcza, że jesteśmy świadomi tego, że sztandar dla każdego żołnierza to świętość: symbol chwały bojowej, symbol męstwa, wierności, honoru, symbol tradycji Wojska Polskiego – mówiła Małżonka Prezydenta.

– Doskonale wiem, że wypełniają Państwo bardzo ważne zadania i pełnią bardzo odpowiedzialną służbę – zwróciła się do żołnierzy – przecież nawet najbardziej wyszkolona i najbardziej zmodernizowana armia nie będzie w stanie skutecznie wypełniać swoich zadań, jeżeli w odpowiednim czasie nie zabezpieczy swoich jednostek wojskowych we wszystko co niezbędne, by skutecznie działać. A logistyka to dyscyplina, skrupulatność, to bardzo precyzyjne planowanie – akcentowała Pierwsza Dama. – Życzę, by codzienna służba była dla Państwa źródłem dumy i satysfakcji, by Państwa wkład w powodzenie każdego rozkazu był zawsze doceniany, życzę także, by mieli Państwo poczucie, że wypełniane zadania są ważne i potrzebne, a wszystkie misje kończyły się powodzeniem – zakończyła.

3. Regionalna Baza Logistyczna im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego rozpoczęła funkcjonowanie z początkiem 2011 roku, a pełną gotowość do realizacji zadań, zgodnie z przeznaczeniem, osiągnęła 1 stycznia 2012 roku. Jej zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych w kraju i podczas misji zagranicznych. Jednostka podlega bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Sztandar nadaje jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

 

 

 

 

źródło: prezydent.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.