Pieniądze płyną na inwestycje

Rząd „rozdaje” czeki: dwa dla powiatu, 27 dla siedemnastu gmin z naszego powiatu – ważne inwestycje będą mogły być zrealizowane. W Krzeszowicach odbyła się prezentacja wyników „Polskiego Ładu”. Na spotkanie z ministrem Andrzejem Adamczykiem zostali zaproszeni sympatyzujący z obozem PiS-u włodarze gmin. Zobaczmy na co zostaną przekazane pieniądze, najpierw zabrane samorządom.

Czy Twoja gmina została potraktowana sprawiedliwie?

  • Powiat Krakowski – 33,7 mln zł
    • Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K wmiejscowościach Gaj, Lusina, Libertów / 31 448 977,62 zł
    • Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach / 2 246 437,83 zł

Krzeszowice: 22 mln zł
o Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach / 1 000 000,00 zł
o Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach / 21 000 000,00 zł
Liszki: 19,7 mln zł
o Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Piekarach, gmina Liszki – etap 1 / 9 500 000,00 zł
o Budowa sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach / 10 200 000,00 zł
Jerzmanowice-Przeginia: 17,5 mln zł
o Modernizacja infrastruktury oświatowej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia / 4 250 000,00 zł
o Modernizacja dróg gminnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia / 9 500 000,00 zł
o Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jerzmanowice / 3 800 000,00 zł
Czernichów: 12,5 mln zł
o Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej – etap II / 12 500 000,00 zł
Wielka Wieś: 12,2 mln zł
o Centrum aktywności społecznej w Modlniczce / 4 675 000,00 zł
o Przebudowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło / 4 085 000,00 zł
o Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka / 3 467 500,00 zł
Iwanowice: 10,6 mln zł
o Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby placówki dziennej opieki i aktywizacji seniorów / 4 675 000,00 zł
o Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów / 5 950 000,00 zł
Kocmyrzów – Luborzyca: 9,7 mln zł
o Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen.M. Langiewicza w Goszczy / 4 993 565,20 zł
o Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 4 750 000,00 zł
Słomniki: 9,6 mln zł
o Modernizacja ZS w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły / 2 000 000,00 zł
o Remont dróg na terenie gminy Słomniki z podziałem na zadania / 7 600 000,00 zł
Świątniki Górne: 9,0 mln zł
o Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Świątnikach Górnych / 1 425 000,00 zł
o Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową przepompowni ścieków PŚO / 7 600 000,00 zł
Sułoszowa: 8,3 mln zł
o Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej, wraz z montażem instalacji OZE / 8 330 000,00 zł
Michałowice: 5 mln zł
o Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice II / 5 000 000,00 zł
Zielonki: 4,6 mln zł
o Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach / 4 600 000,00 zł
Skawina: 4,5 mln zł
o Modernizacja Stadionu Miejskiego w Skawinie / 4 500 000,00 zł
Mogilany: 4,3 mln zł
o Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną / 4 250 000,00 zł
Skała: 3,8 mln zł
o Modernizacja wraz z remontami budynków szkół podstawowych w Gminie Skała / 3 825 000,00 zł
Zabierzów: 2,7 mln zł
o Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Brzeziu / 2 690 250,00 zł
Igołomia-Wawrzeńczyce: 2,3 mln zł
o Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce / 2 280 000,00 zł


Fot. Krzysztof Kamiński, Starostwo Powiatowe w Krakowie

Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.