Pieniądze na wodę

Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych!

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych ( do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki zainteresowane otrzymaniem pomocy finansowej powinny złożyć wniosek do dnia 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji udziela: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju

Komentarze

podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.