Odblaskowa szkoła w Czubrowicach

W piątek, 28 października 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach odbył się apel zamykający udział szkoły w tegorocznej akcji ODBLASKOWA SZKOŁA.

W ramach naszych działań szkoła przeprowadziła szereg akcji i konkursów. Zorganizowany został turniej wiedzy o bezpieczeństwie, w ramach zajęć dzieci wykonywały odblaskowe zakładki oraz projekty ulic pokazujące miejsca w których można przez nie przechodzić. Dodatkowo dzieci wykonywały piosenki o bezpieczeństwie a w ramach zajęć SKS i wychowania fizycznego prowadzone były zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania się. Szkołę odwiedzili przedstawiciele Policji z Komisariatu w Krzeszowicach a uczniowie przemaszerowali Czubrowice w odblaskach i kamizelkach. W ten szkoła zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Odblaskowy korowód został dostrzeżony przez wszystkich mieszkańców gminy. Szkoła oznakowała ogrodzenie szkoły, uczestniczyła w akcji dzień bez samochodu zorganizowanej przez gminę Jerzmanowice-Przeginia. Akcję skierowano również do seniorów. Każdy z nich dostał list – prośbę o to aby dbali o siebie i swoje bezpieczeństwo. Działania szkoły zostały wsparte przez przedstawicieli biznesu i inne organizacje, bez których nie udało by się nam niczego zorganizować.

Dyrekcja szkoły pragnie serdecznie podziękować za wsparcie akcji Wiceprezesowi Zarządu firmy DATA EXPERTS Panu Grzegorzowi Śladowskiemu, właścicielowi firmy JANEX Panu Januszowi Bobeli, właścicielce P.H.U. DOROTKA Pani Dorocie Krzykawskiej, Państwu Halinie i Tadeuszowi Kaleta, właścicielom DELIKATESY CENTRUM – SKLEP, właścicielowi firmy MAX KOP Panu Michałowi Sołtysikowi oraz przedstawicielom  KOMITETU RODZIDZIELSKIEGO, bez którego szkoła nigdy by sobie nie poradziła.

Ogromne podziękowania za pomoc i życzliwość przy organizacji różnych wydarzeń związanych z akcją należą się Panu Andrzejowi Żabie oraz funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Podziękowania należą się Panu Tomaszowi Gwizdale, Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia za życzliwość i wspieranie naszych działań.

Konkurs się zakończył ale wszyscy przy tym musimy pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych jest największym dobrem i najważniejszym obowiązkiem. Jak powiedział jeden ze sponsorów, Pan Grzegorz Śladowski – najważniejsze w ty wszystkim są uśmiech, radość i bezpieczeństwo dzieci.

Robert Luty
Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.