Ochrona taryfowa oraz niższe ceny gazu, kto może skorzystać?

Czy ceny gazu mogą nas nie zrujnować?

Rosnące rachunki za gaz i prąd spędzają sen z powiek przedsiębiorców i instytucji, poniżej przedstawiamy, kto może skorzystać z ochrony taryfowej:
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
– centra i kluby integracji społecznej,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie socjalne.
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
– noclegownie i ogrzewalnie,
– ochotnicze straże pożarne,
– placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
– oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf
Komentarze

podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.