Oaza nadziei i troski. Wspierają i służą od 35 lat

Już od 35 lat Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Pruszyńskiego w Radwanowicach, prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta, jest miejscem, w którym troska, życzliwość i ciepło są codziennością. Uroczystości jubileuszowe z tej okazji zgromadziły nie tylko pracowników i podopiecznych placówki, ale także przedstawicieli władz i społeczności lokalnej.

Był rok 1989. Wtedy to Fundacja im. Brata Alberta postanowiła otworzyć schronisko, które stało się istotnym elementem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Misją placówki stało się stworzenie miejsca, w którym każdy czuje się akceptowany i doceniany, a także ma zagwarantowaną opiekę i wsparcie w trudnych chwilach. Dzięki zaangażowaniu personelu oraz darczyńcom, schronisko w Radwanowicach stało się prawdziwą oazą nadziei i sensu istnienia dla wielu osób.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji współzałożyciela Fundacji im. Brata Alberta, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, oraz darczyńców, a następnie przebiegały w atmosferze radości, życzliwości i solidarności. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Być dobrym jak chleb”, która oddawała ducha placówki oraz kiermasz i inne atrakcje dla uczestników.

– Święty Brat Albert porzucił wszystko co miał, aby osobom najbardziej potrzebującym dawać nadzieję. Dziedzictwo jego bezinteresowności kontynuuje Fundacja jego imienia. Stworzone zaś przez nią Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach jest właśnie taką oazą nadziei i sensu istnienia. Chciałabym przekazać serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy współtworzą to wyjątkowe miejsce, wypełniając je życzliwością, wrażliwością, troskliwością, ciepłem i radością w myśl słów świętego Brata Alberta, aby „być dobrym jak chleb” – mówiła wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach to nie tylko miejsce wsparcia i opieki, ale także centrum pozytywnych wartości, gdzie każdy uczy się być lepszym i bardziej życzliwym. Jubileusz to była doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do codziennej działalności placówki, tworząc atmosferę zrozumienia, akceptacji i miłości dla wszystkich jej mieszkańców.

Fot. MUW Kraków

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.