Nowy wiceburmistrz Świątnik Górnych

Burmistrz Małgorzata Duży ma zastępcę – mieszkańcy dowiedzieli się o tym z prywatnego Facebooka…

…i to nie profilu urzędu czy samej burmistrz, a pochwalił się tym sam wiceburmistrz. Został nim Seweryn Gutkowski.

Nowy wiceburmistrz mieszka w Zalasowej, gm. Ryglice (pow. tarnowski). Jak sam informuje na swoim profilu ma 43 lata i w latach 2007-2010 pełnił taką funkcję w gminie Ryglice, później był tam również sekretarzem. Sam o sobie pisze:

Z wykształcenia jestem absolwentem prawa, stąd zagadania związane ze stosowaniem prawa są mi bliskie na co dzień. Co więcej jako sekretarz gminy byłem autorem wielu regulacji wewnętrznych, zarządzeń i regulaminów dlatego wnikliwie analizowałem także praktyczny ich aspekt. Pełniąc funkcje zastępcy burmistrza i kierownika referatu koordynowałem prace urzędników, wykonywałem wobec nich wszystkie obowiązki pracodawcy dbając o jakoś i terminowość wykonywanych zadań m.in.: w oparciu o metodę CAF oraz okresowe oceny, co potwierdzały liczne kontrole i audyty.
W odniesieniu do majątku i wykonywania budżetu przez 15 lat miałem upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy, zaciągania zobowiązań oraz zatwierdzania dokumentów księgowych dlatego praktycznie codziennie wykonywałem te obowiązki, w szczególności stosując prawo zamówień publicznych i realizując budżety w ramach wyznaczonych zadań.
W swojej praktyce często zabiegałem o wdrożenia innowacyjne w urzędzie w oparciu o środki zewnętrzne. Tylko w ostatnich latach w oparciu o projekty stworzyliśmy centrum usług wspólnych, czy elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a obecnie w trakcie rozstrzygania są projekty dotyczące podnoszenia standardów obsługi. Istotną częścią moich obowiązków były także projekty infrastrukturalne, zarówno kubaturowe jak i liniowe. Potrafię czytać projekty budowlane, uzgadniać kosztorysy, czy procedować w zakresie prawa budowalnego. Byłem managerem projektów budowlanych finansowanych z środków UE: 2 sal gimnastycznych, modernizacji urzędu i sieci wod- kan. / źródło: LinkedIN

Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.