Nowe stowarzyszenie będzie promować turystkę

Promocja powiatu, stworzenie produktów turystycznych w oparciu o lokalne tradycje, rozwój infrastruktury turystycznej… Lokalna Organizacja Turystyczna „Pod Krakowem”.

Odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krakowie, które zgromadziło wójtów i burmistrzów gmin powiatu krakowskiego. Jednym z tematów rozmów było uruchomienie nowej inicjatywy – Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem”. Podczas dyskusji zebrani zostali poinformowani o celach oraz zakresie działania nowo powstałego stowarzyszenia, które ma na celu promocję regionu oraz rozwój infrastruktury turystycznej w okolicach Krakowa.

Główne cele Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem” są ambitne i obejmują wiele obszarów działań. Wśród najważniejszych zadań znajdują się: promocja powiatu krakowskiego jako atrakcyjnego regionu turystycznego, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i integracja lokalnego samorządu, branży turystycznej oraz stowarzyszeń związanych z turystyką. Poza tym organizacja ma za zadanie tworzenie produktów turystycznych w oparciu o lokalne atrakcje, koordynację działań promocyjnych oraz gromadzenie informacji o atrakcjach turystycznych.

Ponadto, LOK „Pod Krakowem” będzie działała na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, planowania imprez turystycznych, kształcenia kadr turystycznych oraz promocji aktywności fizycznej i sportu. Ważnym elementem działalności organizacji będzie również wspieranie osób niepełnosprawnych, edukacja ekologiczna oraz ochrona środowiska naturalnego.

Stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem” jest znaczącym krokiem w rozwoju turystyki w powiecie krakowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom samorządów lokalnych, branży turystycznej i społeczeństwa organizacja ta ma szansę przyczynić się do wzrostu liczby turystów odwiedzających region, podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku powiatu krakowskiego jako miejsca gościnnego i przyjaznego dla odwiedzających.

Wprowadzenie inicjatywy LOK „Pod Krakowem” może otworzyć nowe perspektywy dla rozwoju turystyki w regionie, a także umocnić jego pozycję na krajowej i zagranicznej mapie turystycznej. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, można spodziewać się rosnącego zainteresowania regionem krakowskim jako miejscem nie tylko historycznie i kulturowo bogatym, ale także atrakcyjnym dla turystów poszukujących kontaktu z naturą i aktywnego wypoczynku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Krakowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.