Na Widokowej ma być bezpieczniej

Przedstawiciele gminy Mogilany poinformowali o podjętych działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicy Widokowej w Bukowie. W odpowiedzi na zgłaszane problemy związane z ruchem drogowym oraz potrzebami mieszkańców, odbyło się spotkanie, które poświęcone było kwestiom związanych z organizacją ruchu i oznakowaniem na tej trasie.

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej przez odpowiednie służby ustalono konieczność szybkich zmian w organizacji ruchu oraz ulepszenia oznakowania drogi. Dodatkowo, obecnie realizowany jest projekt przebudowy samej drogi, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej trasy.

Poprawa warunków ruchu drogowego na ulicy Widokowej ma na celu zarówno zwiększenie bezpieczeństwa, jak i ułatwienie komunikacji w tej części gminy i powiatu krakowskiego. Działania podejmowane przez gminę Mogilany są ukierunkowane na stworzenie infrastruktury drogowej, która będzie sprzyjała płynności ruchu, redukcji zagrożeń oraz zwiększeniu komfortu podróży.

Dzięki zaangażowaniu gminy oraz współpracy ze społecznością lokalną, inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicy Widokowej w Bukowie nabierają realnego kształtu. Oczekiwane zmiany w organizacji ruchu oraz modernizacja samej drogi to kroki w stronę stworzenia bardziej przyjaznego i bezpiecznego środowiska drogowego dla wszystkich mieszkańców i użytkowników tej ważnej trasy komunikacyjnej.

Fot. UG Mogilany

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.