Mieszkańcy chcą nowego połączenia Skawiny z Krakowem

Pisaliśmy o rozbudowie DK 94 na północnym zachodzie – mieszkańcy południowego sporządzili petycję ws. DK 44. Czy minister Adamczyk odpowie pozytywnie?

Wczoraj informowaliśmy o tym, że gmina Jerzmanowice-Przeginia doczekała się remontu i przebudowy drogi krajowej nr 94. Problem z połączeniem z Krakowem nasila się jednak w Skawinie. Mieszkańcy Skawiny i szerzej – powiatu krakowskiego – zwracają się z petycją o rozwiązanie problemu do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka (pochodzącego z naszego powiatu) i podjęcie działań w celu bezpośredniego połączenia obwodnicy Krakowa (autostrada A4) z obwodnicą z obwodnicą Skawiny (położoną w ciągu drogi krajowej DK 44 Kraków – Oświęcim).

[…] Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano wiele prób poprawienia przepustowości tego odcinka – Gmina Kraków zmieniła organizację ruchu i programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Skotnickiej i Wrony, zleciła opracowanie koncepcji przebudowy tego skrzyżowania na rondo, jednakże ostatecznie zrezygnowała z dalszych prac projektowych. Równocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania ulic Skotnickiej, Krakowskiej i obwodnicy Skawiny na rondo turbinowe oraz ogłosiła przetarg na roboty budowlane – aktualnie trwa oczekiwanie na wybór wykonawcy tego zadania. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wspomniane rondo nie przyniesie oczekiwanej, zdecydowanej poprawy przepustowości – mimo, że poprawi sytuację na dotychczas podporządkowanym wlocie obwodnicy Skawiny, nadal będzie prowadzić ruch na zatłoczony odcinek ulicy Skotnickiej, tak więc prawdopodobnie samo również będzie się regularnie korkować. Zdaniem mieszkańców najlepszym rozwiązaniem istniejącego problemu byłoby stworzenie nowego, bezpośredniego połączenia obwodnicy Krakowa z obwodnicą Skawiny, tak jak to zostało pokazane w dokumentach planistycznych, opracowanych przez obie gminy.  

Przeczytać pełną petycję i ją podpisać można TUTAJ.

Komentarze

Podkrakowskie.info

Ten portal możesz tworzyć razem z nami! Masz ciekawe ℹ️ info, 📆 wydarzenie, czy 🖼 zdjęcie? ⤵️ Wyślij na adres: redakcja@podkrakowskie.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.