Metropolia Krakowska na rzecz czystego powietrza

W czwartek, 14 listopada, w Dniu Czystego Powietrza, władze piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską, w tym prezydent Jacek Majchrowski, zwrócili się z apelem do marszałka województwa małopolskiego i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o stworzenie na lata 2020–2022 programu finansowania likwidacji kotłów w gminach Metropolii Krakowskiej, o szacunkowym budżecie 190 mln zł.

 

– Pierwszy etap zmian na rzecz czystego powietrza mamy za sobą. W Krakowie wymieniliśmy ponad 45 tys. pieców. Od 1 września 2019 r. na terenie miasta obowiązuje całkowity zakaz stosowania węgla i drewna. Teraz czas na drugi etap realizacji uchwały antysmogowej, czyli likwidację do końca 2022 r. w gminach poza Krakowem wszystkich bezklasowych kotłów węglowych – mówił prezydent Jacek Majchrowski.

Obecnie głównym problemem gmin Metropolii Krakowskiej jest brak środków finansowych, które pozwoliłyby na likwidację bezklasowych kotłów. Budżety gminne nie mogą być wyłącznym źródłem finansowania likwidacji kotłów, a rządowy program „Czyste powietrze” w obecnym kształcie nie cieszy się popularnością mieszkańców. Po zakończeniu realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, w Metropolii Krakowskiej pozostanie jeszcze około 28 tys. bezklasowych kotłów.

Bez dodatkowych 190 mln zł gminy Metropolii Krakowskiej nie zrealizują celów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Przypomnijmy, że do końca 2022 r. mieszkańcy gmin Metropolii Krakowskiej (tzw. obwarzanka krakowskiego) będą musieli wymienić kocioł na węgiel lub drewno, jeżeli nie spełnia on wymogów co najmniej klasy trzeciej.

Obecnie wszystkie gminy Metropolii Krakowskiej:

  • korzystają ze funduszy europejskich przeznaczonych na likwidację kotłów. Łącznie to 80 mln zł, za które zostanie zlikwidowane 9 tys. kotłów. Mieszkańcy podpisali już ponad 4 tys. umów,
  • prowadzą kontrole palenisk w sezonie 2018/2019 było ich 3 tys., w sezonie 2019/2020 ma być 3,2 tys.,
  • prowadzą inwentaryzację kotłów – aktualny poziom inwentaryzacji to 60%, planowane zakończenie inwentaryzacji to koniec 2019. Rząd nie rozpatrzył pozytywnie prośby władz gmin Metropolii Krakowskiej o wprowadzenie od września 2019 r. przepisów, które zobowiązałyby mieszkańców do rejestracji kotłów na paliwa stałe – wówczas gminy posiadałyby aktualną informację o liczbie kotłów węglowych,
  • złożyły wspólny wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na dofinansowanie kwotą 12 mln zł kosztów zatrudnienia w gminach ponad 40 osób, które zajmą się wspomaganiem mieszkańców w likwidacji kotłów i instalacji OZE,
  • już trzeci sezon grzewczy gminy wspólnie zachęcają mieszkańców do likwidacji kotłów, prowadząc wspólną kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.