„Kopciuchy” w odstawkę – spełnione postulaty PAS

Rozporządzenie zakazujące handlu „kopciuchami” obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. PAS wielokrotnie krytykował nieszczelność tego rozporządzenia i apelował o konieczną zmianę. Po 8 miesiącach prac MPiT uszczelniło rozporządzenie, co oznacza że obrót „kopciuchami” będzie trudniejszy.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała 21 lutego 2018 r. nowelizację tzw. “rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana ma na celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, głównie poprzez wykorzystywanie wyjątków określonych w poprzednim brzmieniu rozporządzenia. Chodzi tu o kotły do ciepłej wody użytkowej oraz kotły na biomasę niedrzewną. Wielu producentów sprzedawało pod takimi nazwami „kopciuchy”, które służyły w rzeczywistości do ogrzewania pomieszczeń i do spalania wszelkiego rodzaju paliw stałych, a nie biomasy niedrzewnej. Dzięki nowelizacji wyjątki te zostały zlikwidowane.

Zmodyfikowane zostało ponadto pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowe przepisy mają utrudnić wprowadzanie do obrotu “kopciuchów” poprzez aukcje internetowe, a także handel nimi na rynku wtórnym.

– Cieszymy się, że MPiT odpowiedziało na nasze wielokrotnie podnoszone postulaty. Rozporządzenie bez uszczelnień nie było skutecznym narzędziem kontroli rynku kotłów na węgiel i drewno. Dobrze, że z naszej inicjatywy wprowadzono zakaz handlu „kopciuchami” w Internecie. Był to duży segment rynku nie objęty kontrolą – powiedział Andrzej Guła z PAS. – Teraz potrzebujemy jeszcze zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zezwalające Inspekcji Handlowej na karanie osób nie przestrzegających rozporządzenia. Stosowne zmiany, zakładające kary nawet to 100 000 zł dla nieuczciwych sprzedawców, są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Mamy nadzieję, że ta niezbędna nowelizacja POŚ zostanie szybko zatwierdzona – dodaje.

Link do nowelizacji POŚ: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12320900/12568202/12568203/dokument380777.pdf

Link do nowelizacji rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/363

Źródło: polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,kopciuchy-w-odstawke–spelnione-postulaty-pas,642.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.