Konkurs „Małopolska Wieś 2019”

Małopolski Oddział Regionalny ARIMR zaprasza do udziału w Konkursie „Małopolska Wieś 2019” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego, a organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
Konkurs „Małopolska Wieś 2019” organizowany jest w trzech kategoriach:
1) Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
2) Nowatorska Małopolska Wieś,
3) Małopolska Wieś w Sieci.
W ubiegłorocznej edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś” przyznano pomoc finansową dla 21 gmin z terenu Województwa Małopolskiego na kwotę 620 000,00 zł.
W pracach Komisji Konkursowej weźmie udział przedstawiciel ARiMR.
Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1571401,ogloszenie-konkursu-malopolska-wies-2019-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.