Konkurs Małopolska Gościnna

Chcesz zachęcić turystów do aktywnego spędzania czasu w Małopolsce? Masz pomysł na promocję regionalnych produktów? Zależy ci na stworzeniu oferty turystycznej dla swojego regionu? Rusza kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”, w której wystartować mogą organizacje pożytku publicznego angażujące się w promocję turystyczną Małopolski. Na wnioski czekamy do 21 marca.

To kolejna szansa na realizację ciekawych zadań w regionie. Konkurs przewiduje dofinansowanie m.in. do tworzenia, rozwoju i promocji produktów turystycznych, czy działań z zakresu ekoturystyki. Skierowany jest on do organizacji pozarządowych. Trzeba jednak pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 kwietnia i trwać maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku.

W tej edycji do rozdzielenia jest ponad 1,4 mln zł, a środki pochodzą z budżetu województwa. Przypomnijmy, że w 2018 roku w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” dofinansowanie na łączną kwotę 2 mln zł otrzymały 52 projekty.

Aby zgłosić swój udział należy wszystkie potrzebne dokumenty (ich wykaz wraz z regulaminem znajduje się tu) dostarczyć do urzędu marszałkowskiego do 21 marca.

Można to zrobić osobiście, składając je na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w godz. 8.00–16.00.) lub wysłać pocztą z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2019 r. pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – II Edycja” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla pocztowego).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.