Jest rakotwórczy, a w Krakowie zalegają go setki ton

To bardzo niebezpieczny i szkodliwy materiał, ale teraz możesz się go pozbyć i to za darmo. W Krakowie trwa akcja likwidowania azbestu.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Krakowa skierowany jest zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, w tym przedsiębiorców (bez względu na ich wielkość), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych. W jego ramach miasto świadczy nieodpłatnie – za pomocą wyspecjalizowanej firmy – usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości. Program nie przewiduje zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby.

Aby skorzystać z możliwości darmowego odebrania azbestu wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać także dzwoniąc od nr tel. 12 616 87 89 lub ze strony internetowej bip.krakow.pl.

W 2013 r. na terenie Krakowa została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, z której wynikało, że materiał ten znajduje się 2287 obiektach budowlanych i miejscach składowania odpadów. Łącznie oszacowano, że chodzi o 4 226 ton. W połowie 2015 roku miasto rozpoczęło realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Do 2016 roku z bezpłatnego usuwania tego szkodliwego materiału mogły korzystać tylko osoby fizyczne, azbest znikał też z obiektów użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Od 2017 r. program jest realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 4 744 782 zł, z czego 3 733 766 zł to dofinansowanie. Tym samym powiększyła się lista podmiotów uprawnionych do skorzystania z usługi. Obecnie są to: osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, miejskie jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz przedsiębiorcy (bez względu na ich wielkość).

Od początku trwania projektu z udziałem środków UE wpłynęło ponad 350 wniosków, a nabór trwa nieprzerwanie. Usunięto już 680 ton wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji za kwotę niespełna 300 000 zł.

Żródło: krknews.pl/jest-rakotworczy-a-w-krakowie-zalegaja-go-setki-ton-teraz-mozna-sie-go-pozbyc/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.