Groźne pożary traw

    Wypalanie traw to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ludzi, zwierząt i mienia. Mitem jest przekonanie, że wypalanie traw poprawia żyzność gleby. Wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Niszczone są nie tylko suche trawy, ale także ich systemy korzeniowe, kultury bakteryjne, wiele gatunków glebowej fauny bezkręgowej, która przyczynia się do poprawy struktury gleby. Pożary spowodowane wypalaniem traw są szczególnie groźne dla ptaków, płazów, drobnych ssaków oraz różnych gatunków owadów oraz zwierząt objętych ochroną i zagrożonych wyginięciem gatunku. Niszczone są przy tym siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda, nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca ich schronienia.

Wiosenne wypalanie traw nie tylko niszczy środowisko oraz zanieczyszcza powietrze dodatkową emisją dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn szczególnie niebezpiecznych dla ludzi.

Przypominamy, że jest to działanie nielegalne powodujące niezwykle groźne i trudne do opanowania przez podpalacza pożary i ogromne straty także materialne. Wypalającemu trawy karę może nałożyć policja, prokuratura, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie kodeksu wykroczeń za podpalanie traw grozi grzywna do 5 000 złotych, a w przypadku spowodowania przy tym pożaru zagrażającego życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w znacznych rozmiarach kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

A-M. Tylek
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Żródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie – http://powiat.krakow.pl/2018/04/grozne-pozary-traw/

Komentarze