Gmina Słomniki pozyskała 15 milionów na remont szkoły.

To pierwsza tak duża pożyczka udzielona przez MARR w ramach programu „Pożyczka na Rewitalizację”. Dzięki niej gmina Słomniki odnowi szkołę w Niedźwiedziu. Placówka mieści się w starym, zabytkowym pałacu, który nie spełnia standardów i wymaga remontu.

Oprócz rewitalizacji zespołu szkół z przedszkolem, gmina sfinansuje:

  • budowę sali gimnastycznej,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • przyłącza do sieci,
  • zagospodarowanie terenu,
  • budowę boiska,
  • sadzenie zieleni.

15 milionów złotych „Pożyczki na Rewitalizację” z programu MARR w znaczącej części pokryje wydatki planowanej inwestycji. Łączny jej koszt to ponad 20 milionów złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2022 roku.

Obecnie ze szkolnego budynku korzysta 425 uczniów, nauczyciele, pracownicy oraz ponad 1800 opiekunów dzieci.


„Pożyczka na rewitalizację” to jeden z tych programów MARR, który wspiera projekty z zakresu odnowy miast oraz obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: marr.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.