FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

Zachęcamy na głosowania

FutboLove Małopolskie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Subregion: Krakowski Obszar Metropolitarny

Charakter zadania: Sportowy

Koszt: 150 000 zł

 

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 3 klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF), działających na terenie gmin powiatu krakowskiego: Piast Skawina, Kmita Zabierzów, MAF. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakup: – 360 kompletów (po 120 na klub) strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki, getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na koszulce; – 360 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie (po 120 szt. na klub); – 360 szt. wysokiej jakości toreb sportowych dla zawodników na sprzęt sportowy (po 120 szt. na klub); – wypożyczenie boiska mobilnego pod kątem przeprowadzenia pokazowych treningów i małych gier dla zawodników z klubów beneficjentów; – organizacja i obsługa turnieju sportowego finalizującego projekt, w tym w szczególności zapewnienie profesjonalnych sędziów, animatorów, medali, pucharów, a także poczęstunku dla wszystkich uczestników. Na turniej wieńczący projekt zostaną zaproszone osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.