Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Ponad stu przedstawicieli małopolskich samorządów wzięło udział w kolejnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W trakcie trzydniowego Forum władze województwa reprezentowali marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

To zawsze ważne i potrzebne spotkania, bo pozwalają na bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy mają w swoich rękach klucze do sukcesu rozwojowego Małopolski – podkreślił marszałek Witold Kozłowski. Pierwszy dzień obrad miał szczególny charakter. Podczas wydarzenia zostały wręczone wyróżnienia dla samorządów, które osiągnęły najlepszy wyniki w Rankingu Gmin Małopolski 2019.

Ranking to ważny element monitorowania sytuacji małopolskich gmin, cenny instrument, który z perspektywy lat pozwala obserwować, jak zmienia się sytuacja społeczna, ekonomiczna, gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Szczególne wyróżnienia trafiły do trzech małopolskich gmin: Zakopanego, Wielkiej Wsi i Niepołomic.

Serdecznie gratuluję liderom tegorocznego rankingu. Życzę, żeby osiągnięte wyniki, odczytywane jako pozytywny efekt realizowanych planów zarządzania gminą, były dla włodarzy gmin-liderów zachętą do podejmowania kolejnych ambitnych planów na przyszłość- dodał gospodarz regionu. Mam też nadzieję, że przykład Zakopanego, Wielkiej Wsi i Niepołomic będzie dla innych małopolskich gmin zachętą do stawiania sobie ambitnych wyzwań i realizowania ich z powodzeniem- podsumował marszałek Witold Kozłowski.

Blisko 30 mln zł na nowe inwestycje w Małopolsce

Na zakończenie pierwszego dnia Forum marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka wręczyli umowę i listy intencyjne w sprawie realizacji projektów z zakresu m.in.: niskoemisyjnego transportu miejskiego i infrastruktury obsługi podróżnych. Łączna wartość wszystkich tych inwestycji wynosi blisko 30 mln zł.

Dofinansowanie otrzymały gminy: Proszowice (2,9 mln zł), Gnojnik (2,6 mln zł), Radłów (1,1 mln zł), Iwkowa (ponad 3 mln zł), Moszczenica, Nowy Targ (ponad 450 tys. zł), Bochnia (2,9 mln zł) i Kłaj (650 tys. zł). Przyznane środki pozwolą na wybudowanie parkingów, ścieżek rowerowych i węzłów przesiadkowych, a także umożliwią wymianę pieców.

Planowane inwestycje transportowe przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i ułatwią mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Umożliwią także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń będzie możliwe również dzięki projektowi likwidacji kopciuchów. Zastąpienie starych kotłów grzewczych nowymi źródłami ciepła, spalającymi paliwo gazowe lub biomasę pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną setek gospodarstw domowych- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.

 

 

źródło: małopolska.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.