Forum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Krakowskim

V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, zorganizowane we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, odbyło się w zeszły czwartek w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Forum miało na celu przede wszystkim ponowne uruchomienie działań związanych z powołaniem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wzmocnienie zaangażowania NGO w realizację działań na rzecz seniorów w powiecie. Było ponadto okazją do rozmowy przedstawicieli trzeciego sektora o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie i zaproszenia do niej kolejnych organizacji, a także szansą na bezpośrednią dyskusję na temat możliwych obszarów dalszego rozwoju tej współpracy.

Po oficjalnym otwarciu forum i krótkiej sesji integracyjnej uczestników, umożliwiającej przedstawicielom organizacji i samorządowcom lepsze poznanie się, nastąpiły bardzo interesujące, pełne wiedzy i inspiracji wystąpienia prelegentów. Małgorzata Zięć, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie mówiła o priorytetach we współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk przedstawił dotychczas wypracowane założenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaś Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej opowiedział o dobrych praktykach funkcjonowania takiej rady na przykładzie Dąbrowy Górniczej. Ramy polityki senioralnej w województwie małopolskim przedstawiła Małgorzata Szlązak z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku mówiła o polityce senioralnej w ujęciu powiatowym, zaś Monika Dudek, Prezes Fundacji Kobieta w Regionie, o dobrych praktykach na rzecz seniorów. Na koniec przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Dorota Kobylec, przedstawiła możliwości dla młodych NGO i grup nieformalnych, jakie daje FIO Małopolska Lokalnie.

W sesji warsztatowej uczestnicy podzielili się na mniejsze grupy, w których dyskutowali na kilka zaproponowanych wcześniej tematów. W tej części spotkania padło wiele interesujących i konstruktywnych uwag, które pomogą rozwinąć współpracę organizacji pozarządowych ze Starostwem tak, aby obie strony mogły skutecznie współpracować na rzecz rozwoju powiatu i poprawienia standardów życia jego mieszkańców.

W czasie forum uczestnicy mogli wypowiedzieć się w ankiecie ewaluującej współpracę organizacji z powiatem oraz wymienić się kontaktami na specjalnie przygotowanych wizytówkach. Forum pokazało, że jest głęboka potrzeba organizowania tego typu spotkań. Pozwalają one na nawiązanie dialogu przekładającego się na usprawnienie współpracy i profesjonalizacje działań organizacji z terenu powiatu krakowskiego.

W forum wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członek zarządu Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj i wiceprzewodniczący Marek Piekara, skarbnik Edyta Jaśnikowska, radni powiatu, dyrektorzy jednostek i wydziałów oraz reprezentanci wielu organizacji pozarządowych.

Źródło: powiat.krakow.pl/2019/04/forum-ngo-dwie-perspektywy-jeden-cel/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.