E-dowody osobiste

Od 4 marca 2019 r. rozpocznie się proces wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. E-dowody będą stopniowo zastępować obecnie używane – w miarę ich naturalnego procesu wymiany. Oznacza to, że wszystkie dotychczas wydane dowody osobiste zachowują ważność do terminów w nich określonych. Natomiast każdy obywatel, który będzie chciał wymienić swój dotychczasowy dowód na nowy, z warstwą elektroniczną może to zrobić w dowodnym urzędzie gminy/miasta na terenie kraju.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość posiadacza i jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do:

  • uwierzytelniania się w e-usługach,

  • podpisywania dokumentów elektronicznych,

  • korzystania z automatycznych bramek granicznych na lotniskach,

  • komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi

Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, natomiast wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m. in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, można znaleźć na stronie www.edowod.gov.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.