Dla kogo nagrody powiatu krakowskiego?

Na terenie powiatu krakowskiego nie brakuje osób i organizacji, które warto docenić i nagrodzić za prowadzona działalność na rzecz mieszkańców i kultury regionu. Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Powiatu Krakowskiego i Nagrody Powiatu Krakowskiego.

Władze Starostwa Powiatowego w Krakowie ogłosili szereg inicjatyw mających na celu uhonorowanie osób i organizacji za ich wyjątkowe osiągnięcia w roku 2023. Zarówno Nagroda Powiatu Krakowskiego, jak i Nagroda Starosty Krakowskiego stanowią wyraz uznania dla wkładu i zaangażowania w dziedzinie kultury, sztuki, sportu oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Nagroda Powiatu Krakowskiego ma na celu docenienie osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także osiągnięć sportowych oraz działalności sportowej. Jest to doskonała okazja, aby wyróżnić osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego i sportowego regionu.

Równie ważna jest Nagroda Starosty Krakowskiego, która skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego i wyróżniających się działaniami na rzecz społeczności lokalnej. To doskonała okazja, aby nagrodzić i wesprzeć inicjatywy społeczne, które mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców regionu.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów na laureatów obu nagród! Termin składania wniosków został wyznaczony na 9 sierpnia 2024 roku. Procedura zgłaszania oraz szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny są dostępne na stronie internetowej powiatu krakowskiego.

Nagrody te nie tylko stanowią uznania dla zaangażowania i pracy laureatów, ale również są motywacją do dalszego rozwoju i działalności na rzecz społeczności. Poprzez wspieranie wartościowych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, sportowych i społecznych, powiat Krakowski kształtuje się jako miejsce, gdzie talent, zaangażowanie i solidarność są cenione i promowane.

Fot. Zarząd Powiatu Krakowskiego, fot. Starostwo Powiatowe w Krakowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.