Czy krakowscy radni usuną patrona ulicy Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”

Przypomnijmy  – Białostoccy radni zdecydowali w ubiegły poniedziałek, iż ulica majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” stanie się ulicą Podlaską. Za przyjęciem uchwały o zmianie nazwy ulicy było 13 radnych, przeciwko zagłosowało 12. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja miejskich rajców, również z udziałem mieszkańców miasta. 

 

Zygmunt Szendzielarz, ps. „Łupaszka”, to jeden z symboli „żołnierzy wyklętych”. Dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK walczył w czasie II wojny światowej przeciwko Niemcom, współpracującym z nimi Litwinom i partyzantce sowieckiej. Po wojnie nie złożył broni i działał w podziemiu. Jego żołnierze ścierali się z Armią Czerwoną, milicją, UB i Ludowym Wojskiem Polskim. Został schwytany i skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1951 roku.

Według  Stefaa Nikiciuka, z Forum Mniejszości Podlasia (FMP), wiceprzewodniczący rady miasta. – Postać majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” jest nieakceptowana przez część mieszkańców Białegostoku i wzbudza wiele kontrowersji – uzasadniał. – W jego życiorysie, oprócz czynów chwalebnych, są też czarne karty, które wiążą się z ofiarami wśród ludności cywilnej – dodał. W uzasadnieniu projektu uchwały, co przytoczył radny Nikiciuk, czytamy: – Major Zygmunt Szendzielarz pseudonim „Łupaszka” – dowódca V Brygady Wileńskiej – to postać niejednoznaczna. Z dokumentów historycznych wynika, iż w 1944 roku na jego rozkaz dokonano pacyfikacji litewskiej wsi Dubinka, gdzie zginęło 27 osób, w tym kobiety i dzieci. Do podobnej sytuacji doszło w roku 1945 na terenie Polski we wsi Potoka (obecna gmina Michałowo), gdzie oddział Zygmunta Błażewicza pseudonim „Zygmunt” zamordował – zastrzelił w dniu 16 maja czterech dorosłych mieszkańców tej wsi, a następnie w dniu 22 maja całkowicie spalił tę wieś. Pożar spowodował śmierć trójki małych dzieci i jednej osoby dorosłej. Ten sam oddział spalił wieś Zanie w powiecie hajnowskim. Oddział ten podlegał majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi, pseudonim „Łupaszka”.

Do dziś wśród historyków trwa dyskusja co do jednoznacznej pozytywnej oceny mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Stanowczo w tej sprawie wypowiedziało Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej , które w związku ze zmianą nazw ulic w Białymstoku i Żyrardowie wydao oświadczenie: Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wyraża głęboką dezaprobatę wobec decyzji Rady Miejskiej w Białymstoku gdzie usunięto nazwę ulicy pułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki. Usunięcie z nazw ulic nazwisk patriotów walczących o Wolną Polskę uważamy za działanie niegodne i uwłaczające czci, którą powinniśmy otaczać polskich bohaterów.

W Krakowie ul. Łupaszki istnieje  od 1991 roku. W 2018 roku tabliczka z nazwą ulicy została zdewastowana. Nie znaleziono sprawców  dewastacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.