Będzie nowy most na Wiśle?

W miejscowości Jeziorzany w powiecie krakowskim ma szansę powstać nowy most na Wiśle. Pozytywną opinię w sprawie przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej przekazał władzom samorządowym minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji, która odbyła się 14 listopada.

 

Planowana inwestycja ma połączyć dwie gminy – Skawinę i Liszki. Szacowany koszt budowy mostu to 60 milionów złotych, natomiast całkowity koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 700 tysięcy złotych, z czego 560 tysięcy złotych to dofinansowanie z przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju programu Mosty dla Regionów.

Nowy most ma mieć długość około 400 metrów, a drogi dojazdowe do niego będą miały łącznie około 600 metrów. Obiekt powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 2179K, co umożliwi połącznie terenów dwóch gmin. Dzięki temu powstanie nowe rozwiązanie komunikacyjne, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym między innymi na sytuację przedsiębiorstw znajdujących się w pobliżu planowanego mostu.

Z nowego mostu w Jeziorzanach skorzystają nie tylko lokalne firmy, lecz także mieszkańcy okolicznych gmin. Wygodna przeprawa przez Wisłę i połączenie drogowych szlaków komunikacyjnych sprawią, że będą oni mieli łatwy dostęp do instytucji publicznych, takich jak szkoły, przychodnie, szpitale czy ośrodki kultury, oraz do atrakcyjniejszych miejsc pracy  – podkreśla minister Jerzy Kwieciński. – Łatwiejsza będzie również wymiana handlowa między poszczególnymi obszarami powiatu krakowskiego. Mam nadzieję, że nowe możliwości komunikacyjne spowodują wzrost jakości życia mieszkańców całego powiatu.

Program Mosty dla Regionów

Celem programu Mosty dla Regionów jest wypełnieni kilkudziesięcioletniej luki w tego typu inwestycjach. Budżet programu wynosi około 2,3 miliarda złotych. W naborze na dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji na budowę przepraw samorządy złożyły 75 wniosków. O dofinansowanie dokumentacji projektowej ubiegają się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z 14 województw. Najwięcej wniosków, bo 22, pochodziło z województwa małopolskiego.

Samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania w przyszłości będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowychch.

 

 

 

 

źródło:  gov.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.