Redakcja

Wydawca: …

Adres e-mail: redakcja@podkrakowskie.info

UWAGA!
Teksty opatrzone nazwiskiem autora są wyłącznie wyrazem jego wiedzy i poglądów. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną i zabarwienie emocjonalne.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Wydawca nie odpowiada za błędy autorskie.

Komentarze